Đội tuyển Đan Mạch – Tổng quan, lịch sử, thành tích và cầu thủ