Định nghĩa Hattrick và Top 10 hattrick nhanh nhất thế giới